Spelifierat larande

Nätverket MultiFunkis är stolta över möjligheten att var informationsnod norr för förstudie om spelifierat lärande som finansieras av internetfonden.
På webbplatsen http://spelifieralarande.se kan man bl a läsa detta:

Projektet Spelifierat lärande –
Hur många XP (experience points) innehåller Lgr11 och Gy11?
är en förstudie som syftar till att skapa förutsättningar för en webbaserad plattform där elever kan överskåda sitt lärande i ett grafiskt gränssnitt som använder sig av mekanismer från spel. Tanken är att använda delar av spelvärlden för att få eleverna att dokumentera, utforska och reflektera över sitt lärande och sin kompetensutveckling.

Nätverket MultiFunkis ser med spänning framemot förstudien.

Leave a Comment

Föräldraträff om Elevdatorer

På Tegs Centralskola anordnades den 18/1 en Föräldraträff med rubriken Elevdatorer. Rektor Jan Steneberg inledde kvällen genom att visa var i läroplanen det finns stöd för varför skolan satsar på datorer till eleverna. Vid Jans sida fanns också hans nya rektorskollega Per Wehlin.

 

 

 

 

 

 


Ett sextiotal föräldrar kom till kvällens träff om elevdatorer. Missade man detta tillfälle så finns en ny möjlighet redan dagen efter, den 19/1.

Efter Jans inledning tog Christian Fridh från organisationen Friends vid och talade om vikten av att vuxna och i synnerhet föräldrar vågar diskutera vad barn och ungdomar gör på nätet. Christian visade tydliga råd till föräldrar för att stötta både barn och föräldrar i de möjligheter och fallgropar som kan finnas på nätet.

Christian Fridh regionschef på organisationen Friends gav föräldrar praktiska råd till föräldrar om hur och varför de ska vara närvarande på nätet.

Christians föredrag följdes av IKT-pedagog Dan Carlsson som visade på både matnyttiga länkar som Länkskafferiet och Skolväskan. Dessa länkar hjälper elever att hitta önskad information inom olika ämnen.

Dan passade även på att visa på hjälpmedel som finns i elevdatorerna för bl a läs- och skrivinlärning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dan Carlsson fick förutom sitt föredrag svara på frågor om tekniska och praktiska funderingar kring elevdatorerna.

Mer information om kvällens innehåll kommer på hemsidan för Tegs Centralskola och det finns också möjlighet att läsa om denna kväll på Twitter om du söker efter #tegscentral eller #multifunkis.


Rektor Jan Steneberg har med sitt engagemang och förändringsarbete stöttat införandet av Elevdatorer på Tegs Centralskola och menar att det är en möjlighet att utveckla lärarens roll och synen på lärande i skolan.

Leave a Comment

Nätkulturer och sociala medier

Den 8 december  var det dags för del 3 i den fortbildning som genomförs på Tegs Centralskola inför att eleverna får varsin dator som arbetsredskap. Tillfälle 1 och 2 har haft fokus på IKT-baserat undervisningssätt, öppna lärresurser och goda exempel på hur datorn kan användas i skolan för att främja lärande.

Del 3 som nu genomförts hade fokus på Nätkulturer, Sociala medier, kommunikation mellan lärare och elever.

 Olof Almqvist från Friends inledde med att tala om Nätkulturer.
Hur använder unga idag internet och hur ska vi vuxna förhålla oss till det?

 

 

Efter Olofs framförande från Friends så var det dags för Dan Carlsson som är IT-pedagog i rektorsområdet. Dan visade på olika alternativ till kommunikation mellan skola/personal och elever/föräldrar. I väntan på kommunens nya lärplattform föreslog Dan enkla bloggverktyg och Facebook som komunikationsväg. Utifrån detta blev det viktiga diskussioner om hur skolan ska förhålla sig till bloggar, Facebook och behovet av en enhetlig policy kring hur skola och personal ska kommunicera med elever och föräldrar.
Dan Carlsson fick uppleva viktiga diskussioner om hur skolan ska hantera kommunikation mellan skola/personal och elever/föräldrar vilket är ett viktigt dilemma i införandet av IKT i skolan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Skog från Mediacenter – Region Västerbotten avslutade förmiddagen med ett framförande om Sociala medier med både en spaning om vad som pågår, behov som fylls av sociala medier och framtidsspaning som bl a handlar om hur lärarens roll förändras utifrån dessa fyra pusselbitar för IKT och lärande.

Under morgonen så hade Friends regionchef Christian Fridh och Andreas Skog parallellt föredrag för alla elever i åk 6-9 i rektorsområdet i en annan lokal i Umeå.  Temat för eleverna var samma som för lärarna, Nätkulturer och Sociala medier.

Andreas Skog hade en förmiddag som innebar två föredrag och en snabb transport mellan Dragonskolan och Tegs Centralskola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Första frukostseminariet genomfört.

En torsdag i maj 2011 träffades lärarna på Tegs Centralskola för en tvåtimmars frukost med prat om IKT och lärande, IKTplaner, förväntningar och farhågor, rektorers visioner och praktiska funderingar. Denna morgon var uppstarten på den process som så småningom bland annat ska leda till att alla elever på skolan har en egen dator.  En spännande resa har startats och fokus under denna morgon var inte datorn som pryl utan vilka pedagogiska grundvärderingar vi kan utmana och utveckla om vi tar till oss ny teknik på rätt sätt.

Läs mer…

Leave a Comment

Frukostseminarier

Torsdagen den 12 maj och tisdagen den 17 maj arrangerar MultiFunkis frukostseminarier på temat IKT-baserat undervisningssätt och LGR11. Målgruppen är lärare på Umeå grundskolor.

Leave a Comment
Video

Bring on the learning revolution

Uppföljaren till Do schools kill creativity av Sir Ken. Denna film få tala för sig själv och är man riktigt uppmärksam hittar man fröet som skapade denna sidas kärnbudskap om att vi lever i tidsepoken som kallas Multifunktionalism.

Multifunktionella lärande individer

Aldrig har fokus varit så tydligt på att vi i dagens multfunktionella samhälle måste vara lärande individer. Det går inte blunda för det faktum som alla vet om men som det är så svårt att formulera eller praktiskt omsätta nämligen – The Learning Revolution.

Hur ska jag som individ förhålla mig till ett nytt och tekniskt ganska komplicerat tjänstesamhälle? Ska jag börja med att skaffa en massa coola tekniska prylar och gå med i alla varianter på sociala medier som finns? Kanske ska jag starta en tankesmedja, eller Think-Tank eller varför inte en Think- and- Do-Tank? Hur ska jag kombinera kunskap som redan finns till att omorganisera min organisation  till en flexibel, kommunikativ och lärande organisation? Hur ska jag helt enkelt bli en multifunktionell lärande individ som är redo för morgondagens samhälle som jag inte vet hur det ser ut?

Svaren på dessa frågor är inte enkla men det finns de som ger sig på att försöka komma med lösningar:

EU:s åtta nyckelkompetenser för livslång lärande:
I denna referensram kartläggs och fastställs för första gången på EU-nivå vilka nyckelkompetenser medborgarna behöver för att kunna uppfylla sin personliga potential, integreras i samhället och på arbetsmarknaden, ta aktiv del i samhällslivet och lyckas på arbetsmarknaden i vårt kunskapsbaserade samhälle.

EU:s nyckelkompetenser är verkligen n bekräftelse på att vi genomgår en samhällsförändring som inte är lätt att förutse men det är lätt att inse att man efterfrågar en multifunktionell och lärande person för att ”framtidssäkra” alla medborgare.

Vill man få en slående beskrivning av den förändring vi genomgår och faktorer som kommer att påverka oss i ett framtida samhälle ska man kolla in denna film av Sir Ken Robinson. Den är från 2006 och många har sett den men den introducerar så många dagsaktuella spaningar till oss vanliga dödliga lärande individer så att man bara måste se den:
Do schools kill creativity – Sir Ken Robinson

Leave a Comment

Den multifungerande människan

Visst kan man undra om man är klok ibland. Det är en ständig jakt på att hinna med så mycket som möjligt och  man vill kunna så mycket som möjligt om det mesta. I det multifunktionella samhället ska man vara en allvetare för att klara sig så bra som möjligt i sitt arbete eller när man ska göra en större investering som t ex en värmepump, en dator eller något annat man inte klarar sig utan. I hemmet ska det vara jämställt vilket ofta får innebörden att både mannen och kvinnan ska klara av att göra allt oavsett om det är matlagning eller reparation av bilen.

Att hitta sin plats i denna tidsepok som kallas multifunktionalismen kräver en inre förändring hos många människor och detta leder till otrygghet. Någonstans har jag hört att utbrändhet inte är ett nytt begrepp utan att det historiskt sätt uppkom i skiftet mellan bondesamhälle och industrisamhälle. Visst finns det likheter med vår tid som går från industrisamhälle till tjänstesamhälle. När vi inte vet vad som kommer att förväntas av oss, då är det lika bra att VI STRÄVAR EFTER ATT KUNNA ALLT.

Leave a Comment

Att välja rätt abonnemang

Det gäller att hålla tungan rätt i mun när man ska välja rätt abonnemang till sin fasta telefon, sitt bredband, sitt mobila bredband och sin tv. Givetvis vill man ta vara på alla multifunktionella aspekter, d v s det ska gå att använda alla tjänster som bara är möjligt för att man ska kunna surfa så snabbt som möjligt på fasta datorer, mobila bredband och mobiltelefonen. Man vill ha rätt tv-kanaler och man vill så klart kunna utnyttja on-demand tjänster. Lägg till att man ska ha rätt utrustning för att kunna använda alla tjänster man vill ha. Det ska vara rätt bindningstid på alla abonnemang så man kan få lämpligt avdrag på den utrustning man behöver eller vill ha. Dessutom finns det säkert en massa särskilda erbjudanden som man kan få under vissa tidsperioder på året så det gäller att teckna alla abonnemang vid rätt tidpunkt och då ska du dessutom ha sett till att du inte redan har en bindningstid till de abonnemang man vill teckna.

Det är ju helt sjukt vad det ibland kostar tid och ork att vara multifunktionell – Det är på gränsen till att man är multi men inte funktionell.

Men i slutändan belönas man inte bara med att man får allt man behöver och vill ha utan det blir rent av en ekonomisk förbättring. Denna gång blev jobbet värt 6000 kronor/år i fasta abonnemangskostnader och ett hemmabiosystem.

GAAAH! Nu måste jag räkna ut alla funktioner det finns i hemmabiosystemet och hur jag kan synka det med resten av utrustningen…

Leave a Comment

Jakten på den Multifunktionella prylen

Det multifunktionella präglas av att det alltid går att hitta någon pryl som är mer funktionell än någon annan men framförallt präglas det också av att den pryl du vill är multifunktionell och samlar massor av funktioner i en pryl. Det säkraste sättet att förstå detta multifunktionella synsätt är att titta i annonstidningar från olika stora butiker som säljer hemelektronik.

Lista över multifunktionella prylar:
– Smartphones
– Hemmabiosystem
– Surfplattor (Ipad)

Leave a Comment